http://www.prodejklimatizace.cz/E12EL-Econo-Inverter-4-0-kW-chl-5-1-kW-top-d236.htmPři výběru klimatizací je nutné provést výpočet tepelné zátěže, a to ke zjištění, jaký typ zařízení pro naše prostory potřebujeme. Tepelná zátěž je množství tepla, vstupující zevnitř a zvenku do prostoru, který si přejeme ochladit. V závislosti na tomto výpočtu se volí, druh, počet a výkon jednotek. Tento propočet, by měla vždy provádět kvalifikovaná osoba.

Aby dobře posloužila

Venkovní tepelná zátěž je závislá například na počtu prosklených ploch, a orientaci prostor ke světovým stranám. Vnitřní zátěž, tedy teplo, které vzniká přímo uvnitř, je závislé například na počtu osob, zda je místnost osvětlená umělým osvětlením, nebo také na druhu vykonávané činnosti. Odborník poté zvolí počet a výkon klimatizačních jednotek, a navrhne jejich vhodné umístění.